top of page

Balcony คืออะไร


ราวกันตก ระเบียง คือ อะไร ? Terrace กับ Balcony Terrace คือส่วนที่อยู่นอกตัวบ้านหรืออาคารTerraced house ยังหมายถึง Townhouse ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังหมายถึงระเบียงที่อยู่ข้างบนได้อีกด้วย เช่นอาคารที่มีระเบียงเหมือนกันยาวเป็นแนวไป Baicony มาจากภาษา italian คือ balcone นั้นคือส่วนที่ยื่นออกไปจากผนังบ้าน รองรับด้วยค้ำยันหรือแท่งโครงสร้างเล็กๆ ส่วนมากจะอยู่ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีหลังคาหรือไม่ รวมถึงส่วนที่ยื่นเป็นที่นั่งชั้นบนตามโรงละคร จะใช้คำว่า Balcony ค่ะ ลักษณะหล่าวนี้ มีความสำคัญอย่างไรกับบ้าน ? ระเบียงมีส่วนช่วยในการทำให้ตัวบ้านมีมิติมากขึ้น เป็นส่วนใช้สอยในความเป็นส่วนตัว จุดที่ทำให้เราสามารถออกมารับบรรยากาศภายนอก ออกมาสูดอากาศ หรือเปลี่ยนอารมณ์ ที่ให้ความผ่อนคลาย สรุปคือ "ระเบียง" สามารถลดความอึดอัดของบ้านลง และยังช่วยทำให้บ้านไม่แบน มีมิติ รับลมธรรมชาติ ได้อย่างลงตัว https://www.facebook.com/BalconicDesign/

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page