top of page

หลักการทำบันได โครงเหล็ก


1.ระบบโครงสร้างของบันไดควรใช้เหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน ได้แก่เหล็ก Channel , I-Beam , H-Beam , Wide Flange , Equal Angle(เหล็กฉาก) , เหล็กแผ่น ฯ จะใช้แบบใด ขนาดใด ขึ้นกับรูปแบบ-ขนาดบันได รูปแบบระบบโครงสร้าง การใช้งาน การใช้วัสดุติดตั้ง-ปิดผิว ระบบแผงราวบันได ฯ ควรปรึกษา สถาปนิกและวิศวกรให้ออกแบบคำนวณให้ ถ้าทำแบบทั่วไปมักใช้เหล็กรูปพรรณแบบพับ-รีดเย็น เช่น เหล็ก C เหล็กกล่อง ฯ (ราคาถูก เกิดเสียงก้อง ไม่มั่นคงแข็งแรงทนทานเท่าการใช้เหล็กรีดร้อน) 2. ตามหลักศาสตร์บันได จำนวณขั้นนับที่จำนวณระยะขึ้น(Rise ก็คือความสูงขั้นบันไดหรือเรียกระยะตั้งหรือลูกตั้ง) ค่าของระยะขึ้น (Rise) ได้จาก ระยะความสูงระหว่างชั้นที่จะสร้างบันได หารด้วย จำนวณขั้นบันได(ลูกตั้ง) ดังนั้น ขั้นบันไดจึงประกอบด้วย ระยะขึ้นและระยะก้าวหรือลูกตั้งและลูกนอน ไม่ว่าชานพักหรือพื้นชั้นบนถือเป็นบันได 1 ขั้น ต้องมีระยะขึ้นหรือลูกตั้งเสมอ จึงมีชื่อเรียกในทางวิชาการว่า Landing Step และ Flooring Step

3.ไม้ที่จะนำมาปู/ติด จะต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น -เป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่ยืดหด แตกร้าว บิด โก่ง งอ -มีคุณสมบัติด้วยตัวเอง หรืออัดน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันการทำลายจากปลวก มอด แมลงทำลายไม้ เห็ด-รา -ผ่านการผึ่งหรืออบแห้ง เหลือความชื้น 12+- 2% ฯลฯ จมูกลูกนอนบันได:- -ควรมีจมูกบันไดยื่นระหว่าง 19-38 mm. -ต้องลบขอบมุมที่จมูกบนและล่างมีรัศมีไม่เกิน 9/16" = 14.2875 mm. -และควรออกแบบให้จมูกบันไดขอบล่างมีความชันที่ทำมุมไม่เกิน 30 องศากับลูกตั้ง เพื่อป้องกันการเกี่ยวเท้า การติดตั้งลูกนอนให้ยึดติดกับโครงสร้างเหล็ก:- -ควรมี Sub-tread โดยทำกรอบเหล็ก (อาจซอยช่องยึดกรอบ) อาจปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก หรือเป็นโครงสร้างแผ่นเหล็กรับลูกนอน -แล้วจึงติดตั้งลูกนอนทับโดยยึดด้วยสกรูลึก 3/4 ของความหนาไม้ จากด้านล่าง 2 แถวตามยาว แถวละ 3-4 จุด รวม 6-8 จุด -อาจติดตั้งแผ่นยางเนื้อแน่นหนา 2-3 mm. ระหว่างลูกนอนไม้กับแผ่นเหล็ก -ต้องระวังการได้ระดับและระนาบของ Sub- tread ฯลฯ 4.การสร้าง/ทำบันได -ขึ้นกับความรู้ในเรื่องของศาสตร์บันได ทั้งเจ้าของ ผู้ออกแบบคำนวณ(สถาปนิกและวิศวกร) และช่าง ตัวอย่างเช่น บันไดเวียนขนาดกว้างตามอาคารสาธารณะหรือบ้านแบบโอฬารในไทย ที่ตรวจพบมักออกแบบกันผิดๆ เดินขึ้นลงได้สะดวกเฉพาะแถบด้านใน -บันไดควรได้รับการออกแบบและวางแผนไปพร้อมกับการออกแบบอาคาร -ขนาดและคุณภาพของวัสดุ -ควรระวัง ระดับและระยะของขั้นบันไดแต่ละขั้นว่าเป็นไปตามแบบหรือไม่ -ฝีมือการประกอบของช่าง -เรื่องต่างๆที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 Ref. Jpstair

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page