top of page

ความแตกต่างระหว่างเหล็กชุบกัลวาไนซ์ กับเหล็กชุบสังกะสี


ความแตกต่างระหว่างเหล็กชุบกัลวาไนซ์กับเหล็กชุบสังกะสี(Hot-dipped Galvanized vs electro plated galvanized) ความจริงแล้วเหล็กชุบกัลวาไนซ์คือชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์ หรือการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) แต่คนทั่วไปมักเรียกว่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือกาวาไนซ์  มีความหนาประมาณ 65 – 300 ไมครอน(ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและเงื่อนไขอื่นๆจากการจุ่มร้อน) วิธีนี้มักใช้กับงานที่ต้องการการปกป้องจากการเกิดสนิมในสภาพกลางแจ้ง(Outdoor) มีการสลายตัวประมาณปีละ 1 ไมครอน(ฉะนั้นอายุงานเกิน 20 ปี)

ส่วนการชุบสังกะสีหรือชุบซิ้งค์คนไทยมักจะหมายถึงการชุบอิเลกโคตรเพลทติ้ง หรือการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า มีความหนาประมาณ 5- 10 ไมครอน เหมาะสำหรับงานที่ไม่เน้นการป้องการเกิดสนิมมากนักหรือสภาวะไม่รุนแรงให้เกิดสนิมได้ง่ายหรืออยู่ในร่ม(Indoor) หากอยู่สภาพกลางแจ้ง(Outdoor)จะเป็นสนิมได้ง่าย

Comments


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page